EN | TH


มหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นคราชสีมา
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 11 Money Expo Korat 2017 ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ และภริตาวิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานฯ  มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกิจกรรม เดอะมอลล์โคราช ร่วมใจ "ช่วยภัย น้ำท่วม"  โดยมี ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมรับมอบ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราชPartner