EN | TH


วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตรมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยในภาคเหนือ
วารสารการเงินธนาคาร
ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครอบครัวข่าว 3 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยกิจกรรม workshop สอนทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายสำหรับครัวเรือน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน  Money Expo ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo อัญชัญ เหล็กดี ผู้อำนวยการภาค พื้นที่ภาคเหนือ  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ปิติมา เม่นแมน ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนและชุมชน มูลค่ารวมกว่า 670,000 บาท โดยมี ประกอปกิตติ์ ปัสวาท รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พิมพ์ใจ ยานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะจับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

 Partner