EN | TH


การเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตรมอบโอกาสทางการศึกษา มุ่งกระจายความรู้สู่เยาวชนไทยในภาคอีสานตอนล่าง
วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครอบครัวข่าว 3 และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” พร้อมด้วยกิจกรรม workshop สอนทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายสำหรับครัวเรือน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประภาส ทองสุข  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โศรดา ธรรมประกอบ  ผู้อำนวยการบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมีประกิจ พุ่มพฤกษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทนงศักดิ์ ยศกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมสูง คณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ร่วมรับมอบตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 

 

  Partner