EN | TH


วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตรมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสมุดโรงเรียน แก่โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตรจัดพิธีมอบ “โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” แก่โรงเรียนวัดรัตนวราราม ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับครัวเรือนให้กับผู้ปกครองและอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โกวิทย์ นวลรอด ผู้อำนวยการภาคพื้นที่ภาคใต้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี ปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 สมพร ทองศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ
 Partner