EN | TH


ซื้อกองทุนในงาน รับฟรีของกำนัล แถมลดหย่อนภาษี
ธนาคารกรุงเทพ
• บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์       
พิเศษเฉพาะลูกค้าในงาน
รับฟรี Audio CD “สตาร์ทเครื่อง เรื่องลงทุน” เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และใช้บัญชีเงินฝากเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)
• กองทุนบัวหลวง
รับฟรี  หมอนรองคอ 1 ใบ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF มียอดลงทุน ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กองทุนรวม
ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ (ยกเว้น LTF/RMF) 50,000 – 99,999 บาท รับทันที  Stationary Box Set  
ทุกๆ 100,000 บาท รับทันที Central  Gift Voucher มูลค่า 100 บาท
• หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
•  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน รับทันที กระเป๋า Krungsri Securities
รับเพิ่ม
ต่อที่ 1 บัตรชมภาพยนต์ 2 ที่นั่ง เมื่อสมัครหักบัญชีเงินฝาก
ต่อที่ 2 บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชี Credit Balance และได้รับอนุมัติ

ธนาคารไทยพาณิชย์
พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFF / SCBSFFPLUS-C / SCBFP / SCBTMFPLU S-C / SCBSFFPLUS /SCBGIN/ SCBSMART4 ภายในงาน  รับทันที!
ลงทุนกองทุน 100,000 - 199,999 บาท รับ กระเป๋าเดินทางพับได้ Pop-up Go
ลงทุนกองทุน  200,000 - 499,999 บาท รับ มอน Sweety Macaron
ลงทุนกองทุน  500,000 บาทขึ้นไป รับ กล่องใส่นาฬิกา Time Style
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)
• ซื้อกองทุนในงาน
  • 100,000 บาท ขึ้นไป    รับกระเป๋า G2000 Pouch Bag
  • 300,000 บาท ขึ้นไป    รับที่ใส่สมุดกองทุน และนามบัตร
  • 500,000 บาท ขึ้นไป    รับ Power Bank
• KT-ZMICO
  • เปิดบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์ กับ บล.เคที ซิมิโก้ ภายในงาน รับทันที  Set กระดาษโน๊ต
** เมื่อเอกสารในการเปิดบัญชีครบถ้วน

กรุงเทพประกันชีวิต
• กองทุนรวมหรือวินาศภัย เบี้ยขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฟรี ร่ม 3B LINK เล็ก 1 คัน
• ลูกค้าที่สมัครแบบประกันตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป หรือกองทุนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
รับเพิ่ม ตุ๊กตาพี่บี หรือ น้องไมอะ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 


Partner