EN | TH


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์
รับฟรี! กระเป๋า Shopping Play จำนวน 1 ใบ มูลค่า 500 บาท
สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ภายในงาน MONEY EXPO CHIANGMAI 2017

ตอบสนองทุกความต้องการเรื่องสินเชื่อบ้าน
สำหรับลูกค้ากู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% นาน 1 ปี
• ฟรี! ค่าจดจำนอง
• ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี

หมายเหตุ
• ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระผู้กู้ที่มีอายุน้อยสุด
• วงเงิน ระยะเวลา ผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่อรีไฟแนน
ย้ายมาผ่อนกับ SCB
• ดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี
• ฟรี! ค่าประเมินบ้าน
• ฟรี! ค่าจดจำนอง

เงื่อนไขฟรีประเมินบ้าน:
1.) ลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน (”ลูกค้า”) ต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร กรณีลูกค้ารีไฟแนนซ์วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไปถึงจะเข้าเงื่อนไข
2.) ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง:
ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ขายหรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่ายไปคืนให้กับธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)


สินเชื่อบ้านคือเงิน
เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน รู้ผลไว ได้เงินเร็ว
• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รับ!! ฟรีค่าประเมิน ฟรีค่าจดจำนอง
แรง!! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
เร็ว!! รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นไว

เงื่อนไขฟรีประเมินบ้าน:
1.) ลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน (”ลูกค้า”) ต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร กรณีลูกค้ารีไฟแนนซ์วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไปถึงจะเข้าเงื่อนไข
2.) ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง:
ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ขายหรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่ายไปคืนให้กับธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)


สินเชื่อธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกธุรกิจด้วยสินเชื่อ
วงเงินสูงสุด 150% (วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท)
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รับฟรี!   ปากกาน้อง EASY (เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อ)
รับเพิ่ม! กระปุกออมสินน้อง EASY (เมื่อสมัครสินเชื่อ)

เงื่อนไขสินเชื่อ
สิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ธนาคารฯอนุมัติสินเชื่อ และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 30 ธ.ค. 60 โดยต้องมียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
• กรณีวงเงินกู้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ กู้ได้สูงสุด 150%ของราคาประเมินหลักประกัน และกรณีกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจกู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกันผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยวบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ คอนโด โดยต้องมีบรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรม (บสย.) ค้ำประกัน ในกรณีที่วงเงินมีมากกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• กรณีอนุมัติวงเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และ อาคารพาณิชย์
• กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรพากรในรอบปีปัจจุบัน หรือปีก่อนหน้า
• ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุผู้กู้น้อยที่สุด)
• การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ การเบิกใช้สินเชื่อ และเอกสารประกอบการพิจราณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด


SCB เครื่องรูดบัตร
สมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
ฟรี! รวมมูลค่าสูงสุด 17,050 บาทต่อปี
• ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง
• ฟรี ค่ามัดจำเครื่อง
• ฟรี ค่าเช่า
• ฟรี ค่าสลิป
• ฟรี สมุดเช็ค 3 เล่ม
• ไม่มียอดรูดขั้นต่ำ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ EDC
•สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ได้ยกเลิกการใช้บริการเครื่องรูดบัตรแล้ว สมัครใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
• เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ,ฟรีค่าติดตั้งเครื่อง 500 บาท/เครื่อง, ฟรีค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท/เครื่อง ,ฟรีค่าเช่า 500 บาท/เดือน, ฟรีค่าสลิป 100 บาท/เดือน ,ฟรีสมุดเช็ค 3 เล่ม
• การอนุมัติบริการเครื่องรูดบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑท์ ธี่ นาคารกำหนด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สาามารถโอนสิทธิพิเศษให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช
รับฟรี หมอนรองคอ SCB HAPPY 1 ใบ มูลค่า 299 บาท
เมื่อสมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และลงนามในวัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงินมายคาร์มายแคช ที่สมัครภายในงาน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่ออเนกประสงค์
เมื่อสมัคร Speedy Loan หรือ Speedy Cash ภายในงาน
รับทันที กระเป๋า Cutie Bag 1 ใบ มูลค่า 159 บาท


สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)
สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
• รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก*
• พิเศษ รับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี**

สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี (12 เดือนแรก) สำหรับบริการโอนสินเชื่อคงค้าง (เฉพาะพนักงานประจำ)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
• เลือกผ่อนชำระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน***
• ไม่ต้อง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

*สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสดภายในงาน และเปิดบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่รอบบัญชีแรกของวันที่เปิดบัตร
**รับเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษ 0% อีก 1 รอบบัญชี เมื่อมีการใช้หรือยอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ทั้ง 2 รอบบัญชีแรก และชำระดีไม่ผิดนัด หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร


บัตรเครดิต
ฟินทุกไลฟ์สไตล์ เลือกบัตรเครดิต SCB ที่ใข่
สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรหลักรายใหม่วันนี้ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60

บัตรเครดิต SCB Beyond
ต่อที่ 1 ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,890 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni)
ต่อที่ 2 ฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 90,000 บาทขึ้นไป*

ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน (รับคะแนน SCB Rewards 60,000 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท)

บัตรกำนัล สามารถเลือกอิ่มได้ที่ MK / Fuji / Sizzler / Oishi / S&P / The Pizza Company / Bar-B-Q Plaza / Coffee Bean by Dao หรือเลือกช้อปได้ที่ Central / Emporium / Paragon / The Mall / Robinson / Tesco Lotus

บัตรเครดิต SCB ULTRA/ SCB FAMILY PLUS/ SCB UP2ME/ SCB KING POWER/ SCB SANSIRI และ SCB TOYOTA
รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,890 บาท*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ยกเว้น FAMILY PLUS ได้รับกระเป๋าทันทีเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข)

*เงื่อนไขทั่วไปสำหรับรายการสมัครบัตรใหม่: สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัติใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 60 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร


บัตรเดบิต    
สมัครบัตรเดบิต SCB Minions Plus และ SCB Minions Super Plus วันนี้
ฟรี ผ้าขนหนู สำหรับชาวมินเนียน เลิฟเวอร์

รับฟรี แมคซันเด 1 ถ้วย มูลค่า 30 บาท
เมื่อใช้บัตรเดบิตทุกประเภท รูดซื้อสินค้าที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป นำเซลส์สลิปพร้อมบัตรเดบิตมารับคูปองแมคซันเด ได้ที่บูทบัตรเดบิตในงาน

ร่วม ลุ้นเงินล้าน ได้ทุกเดือน สำหรับบัตรเดบิต SCB จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต National e-Payment  เพียงใช้บัตรเดบิต SCB รูดซื้อสินค้า/ บริการ ที่ร้านค้า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.epayment.go.th

*เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาในตัวเมืองเชียงใหม่

*รับประกันภัย และให้ความคุ้มครองโดย บมจ.ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย


ประกันชีวิต
รับสุดคุ้ม กับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด เฉพาะงานนี้เท่านั้น*
• กระเป๋า Shopping G2000 มูลค่า 1,190 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันต่ำกว่า 50,000 บาท
• กระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,290 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันระหว่าง50,000 - 99,999 บาท
• กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset มูลค่า 3,990 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2: รับเงินคืน หรือ บัตรกำนัลสูงสุด 200,000 บาท
ต่อที่ 3: รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
ต่อที่ 4: รับเอกสิทธิ์สมัคร SCB FIRST หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี

*เพียงซื้อประกันตามเงื่อนไขกำหนด
• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร


ประกันวินาศภัย
ต่อที่1: ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันวินาศภัยภายในงาน
• เก้าอี้รถเข็น BSC มูลค่า 1,390 บาท เมื่อซื้ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย
• ร่มไม้เท้า SCB มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 1, ประเภท 5, One Save Save
• กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อประกัน PA Happy Series (PA Life, PA Kids, PA Senior ทุนประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ต่อที่ 2: รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสสูงสุด 500 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์
(ประเภท1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ, One Save Save)
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพสุขทุกวัย
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA หรือ PA Happy Series)
ต่อที่ 3: รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันสุขภาพสุขทุกวัย และ ประกันรถยนต์ (เฉพาะประเภท1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ และ One Save Save) ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือนผ่านบัตรเครดิต SCB
ต่อที่ 4: Happy Plus ทั้งลด ทั้งแถม

รับส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 1,800 บาท แถมความคุ้มครองรถยนต์จากภัยน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาท และรับค่า Taxi เมื่อนำรถเข้าซ่อม (ในกรณีเป็นฝ่ายถูก)*

*เงื่อนไขและข้อกำหนด • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร


กองทุน
พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-C/ SCBSMART4/ SCBMPLUS/ SCBSFF/ SCBFP/ SCBTMFPLUS-C/ SCBWINR ภายในงาน
• รับทันที! กระเป๋าเดินทางพับได้ Pop-up Go มูลค่า 190 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 100,000 - 199,999 บาท
• รับทันที! หมอน Sweety Macaron มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 200,000 - 499,999 บาท
• รับทันที! กล่องใส่นาฬิกา Time Style มูลค่า 890 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น
• ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด


เงินฝาก
รับฟรี
• ไฟฉาย USB 1 ชิ้น มูลค่า 80 บาท เมื่อลงทะเบียนที่บูท SCB
• พิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
รับรหัสชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 1 ใบ มูลค่า 220 บาท

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์อีซี่ ดอกเบี้ย 3% (วันนี้ - 31 ธ.ค. 60)
ฟรีไม่อั้น
• โอนต่างธนาคาร ผ่าน SCB พร้อมเพย์
• จ่ายบิล
• เติมเงิน

หมายเหตุ: รับดอกเบี้ย 3% เฉพาะยอดเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท แบบ E PASSBOOK

*เงื่อนไขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
1. เฉพาะบุคคลธรมดาเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น และเป็นบัญชีประเภทที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
2. ต้องสมัครบริการ EASY APP หรือ EASY NET
3. เงินฝากนี้ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
4. สามารถทำรายการผ่านช่องทางของธนาคารได้ ดังต่อไปนี้
  4.1 ฝากเงินสด และเช็ค ผ่านสาขาธนาคาร
  4.2 ฝากเงินสด ผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM และเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ
  4.3 เบิกถอนเงินผ่านบริการ Cardless ATM
  4.4 โอนเงินผ่าน SCB EASY APP หรือ SCB EASY NET
5.คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง จำนวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท รับดอกเบี้ย 3% และจำนวนเงินส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.50% (ดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50% - 3.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ อีซี่ ดอกเบี้ย 3% แบบ E PASSBOOK พร้อมบริการโอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน ฟรี ตั้งแต่ 19 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60 นี้เท่านั้น)
6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้วลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม 7. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

(1) เงื่อนไขการรับรางวัล
1. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนในงาน MONEY EXPO CHIANGMAI 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 60 จะได้รับไฟฉาย USB Light 1 ชิ้น มูลค่า (80 บาท)
2. ลูกค้าที่ลงทะเบียนตามข้างต้น จะได้รับของสมนาคุณเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ที่สาขา ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ รหัสชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 1 ใบ (มูลค่า 220 บาท)เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป โดยธนาคารจะจัดส่งให้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากวันเปิดบัญชี
3. ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

(2) เงื่อนไขโอนฟรี SCB พร้อมเพย์
1. ลูกค้าต้องนำบัญชีออมทรัพย์ อีซี่ ผูกบริการพร้อมเพย์ และผู้รับโอนต้องมีบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์เช่นกัน
2. ลูกค้าต้องทำการโอนเงินผ่าน SCB EASY APP หรือ SCB EASY NET เท่านั้น
3. ผู้โอนสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ขึ้นอยู่กับวงเงินในแต่ละช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้ 4. เงื่อนไขโอนฟรี SCB พร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 31 ธ.ค. 60

(3) เงื่อนไขเติมเงิน/จ่ายบิลฟรี ไม่อั้น เติมเงิน จ่ายบิลฟรี ไม่มีค่าธรมเนียม เมื่อทำรายการผ่าน SCB EASY โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 60


พร้อมเพย์    
SCB พร้อมเพย์  โอนฟรี แม้ต่างธนาคาร
เลือกสมัครพร้อมเพย์ได้ 4 ช่องทาง

เงื่อนไขโอนฟรี
• ผู้โอนเงินต้องมีบัญชี SCB ที่ใช้บริการพร้อมเพย์ และทำรายการโอนเงินผ่านช่องทาง ATM, SCB Easy App, SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ และปลายทางผู้รับโอนต้องมีบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์เท่านั้น
• ผู้โอนสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ขึ้นกับวงเงินในแต่ละช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้
• โปรโมชั่นโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร

เงื่อนไขรวม
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทและธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

จ่ายง่ายแค่สแกน
ซื้อ magnum แค่บาทเดียว เมื่อจ่ายด้วย Qr Code ผ่าน SCB Easy Application ภายในงาน Money Expo Chiangmai 2017
จำกัดจำนวน 100 ท่านแรกต่อวัน (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/แท่ง/วัน)

SCB EASY
SCB EASY เวอร์ชั่นใหม่
สมัครฟรี! พร้อมโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิลฟรี แถมรับสิทธิพิเศษมากมาย (วันนี้ - 31 ธ.ค. 60)
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขต 5 ครั้ง/เดือน
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารผ่านช่องทางพร้อมเพย์*
• เติมเงิน จ่ายบิลฟรีไม่จำกัดจำนวนบิล*
พิเศษ!
ลูกค้าแอพ SCB EASY รับ JOOX VIP Code ให้คุณฟังเพลง แบบไม่จำกัดเพลง ผ่านอีซี่โบนัส ฟรี 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 60 (จำกัด 40,000 สิทธิ์แรกต่อเดือน)

"*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scb.co.th/scbeasy
 


Partner