EN | TH


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


สินเชื่อบ้าน
กู้สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ในงาน MONEY EXPO UDON 2017 ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค. 60

สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นเอกสารครบถ้วน ภายในงาน
ฟรี! ตุ๊กตา Nong Easy จำนวน 1 ตัว มูลค่า 480 บาท

สำหรับลูกค้ากู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน รีไฟแนนซ์
• พิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99%
• ฟรี ค่าจดจำนอง

โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

หมายเหตุ : แพ็คเกจคุ้มครองมั่นคง และ แพ็คเกจคุ้มครองมั่งคั่ง รับประกันภัยโดย บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องประกันเท่านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% นาน 1 ปี
• ฟรีค่าประเมินบ้าน
• ฟรีค่าจดจำนอง

เงื่อนไขฟรีประเมินบ้าน:
1.) ลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน(”ลูกค้า”)ต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร กรณีลูกค้ารีไฟแนนซ์วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไปถึงจะเข้าเงื่อนไข
2.) ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง: ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ขายหรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่ายไปคืนให้กับธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)

สินเชื่อบ้านคือเงิน
เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน รู้ผลไว ได้เงินเร็ว
• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

รับ!! ฟรีค่าประเมิน ฟรีค่าจดจำนอง
แรง!! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
เร็ว!! รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นไว

เงื่อนไขฟรีประเมินบ้าน:
1.) ลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน(”ลูกค้า”)ต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร กรณีลูกค้ารีไฟแนนซ์วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไปถึงจะเข้าเงื่อนไข
2.) ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง: ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ขายหรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่ายไปคืนให้กับธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)

สินเชื่อธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกธุรกิจด้วยสินเชื่อ
• วงเงินสูงสุด 150% (วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท)
• ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

รับฟรี!   ปากกาน้อง EASY (เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อ)
รับเพิ่ม! กระปุกออมสินน้อง EASY (เมื่อสมัครสินเชื่อ)

หมายเหตุ:
เงื่อนไขสินเชื่อ สิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ธนาคารฯอนุมัติสินเชื่อ และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 30 พ.ย. 60 โดยต้องมียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
• กรณีวงเงินกู้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ กู้ได้สูงสุด 150% ของราคาประเมินหลักประกัน และกรณีกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจกู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกันผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ คอนโด โดยต้องมีบรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรม (บสย.) ค้ำประกัน ในกรณีที่วงเงินมีมากกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• กรณีอนุมัติวงเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และ อาคารพาณิชย์
• กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบัน หรือปีก่อนหน้า
• ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุผู้กู้น้อยที่สุด)
• การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ การเบิกใช้สินเชื่อ และเอกสารประกอบการพิจราณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด

SCB เครื่องรูดบัตร
สมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

ฟรี! รวมมูลค่าสูงสุด 17,050 บาทต่อปี
• ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง
• ฟรี ค่ามัดจำเครื่อง
• ฟรี ค่าเช่า
• ฟรี ค่าสลิป
• ฟรี สมุดเช็ค 3 เล่ม
• ไม่มียอดรูดขั้นต่ำ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ EDC
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ได้ยกเลิกการใช้บริการเครื่องรูดบัตรแล้ว สมัครใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
• เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ,ฟรีค่าติดตั้งเครื่อง 500 บาท/เครื่อง, ฟรีค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท/เครื่อง ,ฟรีค่าเช่า 500 บาท/เดือน, ฟรีค่าสลิป 100 บาท/เดือน ,ฟรีสมุดเช็ค 3 เล่ม
• การอนุมัติบริการเครื่องรูดบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑท์ ธี่ นาคารกำหนด • สิทธิพิเศษนี้ไม่สาามารถโอนสิทธิพิเศษให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช

รับฟรี หมอนรองคอ SCB HAPPY 1 ใบ มูลค่า 299 บาท
เมื่อสมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และลงนามในวัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงินมายคาร์มายแคช ที่สมัครภายในงาน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่ออเนกประสงค์    
เมื่อสมัคร Speedy Loan หรือ Speedy Cash ภายในงาน
รับทันที กระเป๋า Cutie Bag 1 ใบ มูลค่า 159 บาท

สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)
สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
• รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก*
• พิเศษ รับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี**

*สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสดภายในงาน และเปิดบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่รอบบัญชีแรกของวันที่เปิดบัตร
**รับเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษ 0% อีก 1 รอบบัญชี เมื่อมีการใช้หรือยอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ทั้ง 2 รอบบัญชีแรก และชำระดีไม่ผิดนัด หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี (12 เดือนแรก) สำหรับบริการโอนสินเชื่อคงค้าง (เฉพาะพนักงานประจำ)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
• เลือกผ่อนชำระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน***
• ไม่ต้อง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

บัตรเครดิต    
ฟินทุกไลฟ์สไตล์ เลือกบัตรเครดิต SCB ที่ใข่
สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรหลักรายใหม่วันนี้
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 60

บัตรเครดิต SCB Beyond
ต่อที่ 1 ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,890 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni)
ต่อที่ 2 ฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 90,000 บาทขึ้นไป*
ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน (รับคะแนน SCB Rewards 60,000 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท)

บัตรกำนัล สามารถเลือกอิ่มได้ที่ MK / Fuji / Sizzler / Oishi / S&P / The Pizza Company / Bar-B-Q Plaza / Coffee Bean by Dao หรือเลือกช้อปได้ที่ Central / Emporium / Paragon / The Mall / Robinson / Tesco Lotus

บัตรเครดิต SCB ULTRA/ SCB FAMILY PLUS/ SCB UP2ME/ SCB KING POWER/ SCB SANSIRI และ SCB TOYOTA
รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,890 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ยกเว้น FAMILY PLUS ได้รับกระเป๋าทันทีเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข)

*เงื่อนไขทั่วไปสำหรับรายการสมัครบัตรใหม่:
สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัติใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 60 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

บัตรเดบิต
สมัครบัตรเดบิต SCB Minions Plus และ SCB Minions Super Plus วันนี้
ฟรี ผ้าขนหนู สำหรับชาวมินเนียน เลิฟเวอร์

รับฟรี แมคซันเด 1 ถ้วย มูลค่า 30 บาท
เมื่อใช้บัตรเดบิตทุกประเภท รูดซื้อสินค้าที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
นำเซลส์สลิปพร้อมบัตรเดบิตมารับคูปองแมคซันเด ได้ที่บูทบัตรเดบิตในงาน

ร่วมลุ้นเงินล้าน ได้ทุกเดือน สำหรับบัตรเดบิต SCB จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต National e-Payment  เพียงใช้บัตรเดบิต SCB รูดซื้อสินค้า/ บริการ ที่ร้านค้า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.epayment.go.th

เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาในตัวเมืองอุดรธานี

เมื่อใช้บัตรเดบิตทุกประเภท รูดซื้อสินค้าที่ใดก็ได้
ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (สลิปวันที่ 29 ก.ค. – 6 ส.ค.  60)
นำเซลส์สลิปพร้อมบัตรเดบิตมารับคูปอง McSundae ได้ที่บูธบัตรเดบิตในงาน

รับประกันภัย และให้ความคุ้มครองโดย บมจ.ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

ประกันชีวิต 
ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด เฉพาะงานนี้เท่านั้น*
• กระเป๋า Shopping G2000 มูลค่า 1,190 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันต่ำกว่า 50,000 บาท
• กระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,290 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันระหว่าง50,000 - 99,999 บาท
• กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset มูลค่า 3,990 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

*เพียงซื้อประกันตามเงื่อนไขกำหนด

• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

ประกันวินาศภัย    
ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันวินาศภัยภายในงาน
• เก้าอี้รถเข็น BSC มูลค่า 1,390 บาท เมื่อซื้ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย
• ร่มไม้เท้า SCB มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 1, ประเภท 5, One Save Save
• กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อประกัน PA Happy Series (PA Life, PA Kids, PA Senior ทุนประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

*เงื่อนไขและข้อกำหนด
• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

กองทุน
พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFF / SCBSFFPLUS-C / SCBFP / SCBTMFPLU S-C /SCBMPLUS / SCBGIN / SCBSMART4 ภายใ นงาน
• รับทันที! กระเป๋าเดินทางพับได้ Pop-up Go มูลค่า 190 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 100,000 - 199,999 บาท
• รับทันที! หมอน Sweety Macaron มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 200,000 - 499,999 บาท
• รับทันที! กล่องใส่นาฬิกา Time Style มูลค่า 890 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น
• ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

เงินฝาก
ออมทรัพย์อีซี่
เปิดบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับรหัสตั๋วหนังเครือเมเจอร์
แบบ E Coupon 1 ที่นั่ง มูลค่า 220 บาท

โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร หรือสอบถามจากพนักงานสาขาธนาคาร

พร้อมเพย์  
SCB พร้อมเพย์  โอนฟรี แม้ต่างธนาคาร เลือกสมัครพร้อมเพย์ได้ 4 ช่องทาง

เงื่อนไขโอนฟรี
• ผู้โอนเงินต้องมีบัญชี SCB ที่ใช้บริการพร้อมเพย์ และทำรายการโอนเงินผ่านช่องทาง ATM, SCB Easy App, SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ และปลายทางผู้รับโอนต้องมีบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์เท่านั้น
• ผู้โอนสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ขึ้นกับวงเงินในแต่ละช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้
• โปรโมชั่นโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร เงื่อนไขรวม
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทและธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

SCB EASY   
SCB EASY เวอร์ชั่นใหม่
สมัครฟรี! พร้อมโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิลฟรี แถมรับสิทธิพิเศษมากมาย (วันนี้ - 31 ธ.ค. 60)
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขต 5 ครั้ง/เดือน
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารผ่านช่องทางพร้อมเพย์*
• เติมเงิน จ่ายบิลฟรีไม่จำกัดจำนวนบิล*

พิเศษ! ลูกค้าใหม่ สมัครแอพ SCB EASY
วันนี้ รับเน็ตมือถือฟรีสูงสุด 3 GB.* (19 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60)
• รับเน็ตฟรี 1 GB. เมื่อสมัครและ Log in เข้าใช้งานแอพ SCB EASY และลงทะเบียน รับสิทธิโดยพิมพ์ *465*77*001# แล้วกดโทรออก (จำกัดจำนวนสิทธิ์)
• รับเน็ตเพิ่มอีก 2 GB. เมื่อจ่ายบิล/เติมเงินเพียง 1 ครั้ง หลังจากกดสมัคร

ลูกค้า SCB EASY
รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (มูลค่า 220 บาท ในเครือ Major หรือ SF) เมื่อทำรายการผ่าน SCB EASY ครบ 3 ครั้งใน 1 เดือน (19 ส.ค. - 31 ต.ค. 60)
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scb.co.th/scbeasy

Craft your life   
สมัครและเปิดใช้งาน Application SCB Easy ภายในงาน Money Expo Udonthani 2017
รับฟรี กาแฟ Black canyon 1 แก้ว มูลค่า 75 บาท"   


Partner