EN | TH


บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด


โปรโมชั่นของ SAM
1. SAM Smile Condo ฟรีค่าโอน สำหรับทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย หมดเขต 30 ธ.ค 60
2. SAM Family Plus สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์เพิ่ม หรือแนะนำผู้อื่นมาซื้อทรัพย์กับ บสส. รับของสมนาคุณตามที่ บสส.กำหนด


Partner