EN | TH


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


พบกับ GHB Smart Booth บูธรูปแบบใหม่ของ ธอส. เพื่อก้าวสู่ Digital Banking ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ลูกค้าและประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ghbank Smart Booth ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อจองสิทธิ์ใช้บริการหรือรับชมรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ของ ธอส. และสามารถนำ File การจองสิทธิ์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแสดงให้เจ้าหน้าที่ธนาคารในสาขาที่ลูกค้าต้องการทำธุรกรรมได้ทันที โดยแบ่งโซนการจัดงานออกเป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย   

โซนสินเชื่อบ้าน Home For All
  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-3.85% ต่อปี (หรือเท่ากับ 2.90% ต่อปีคิดจาก MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี)
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
     • ลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
     • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
     • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR
  • ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนจำนอง
  • พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่
    (1) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม)
    (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900 / 2,800 /3,100 บาท ตามวงเงินกู้)
    (3) ฟรีค่า จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
    (4) ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน
  • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี
  • ผู้ที่จองสิทธิ์ต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

โซนเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น(ปัจจุบันกรณีฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี) บวกเพิ่มให้อีก 0.25% ต่อปี นาน 6 เดือน
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • เฉพาะผู้ที่จองสิทธิ์ภายในงานและเปิดบัญชีที่สาขาธนาคารภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560   

โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น
  • พบกับทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเด่นในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง
  • จำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
  • พิเศษ!! สำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองของธนาคาร สามารถรับแคมเปญพิเศษให้เลือก 3 แบบ
     • แบบที่ 1 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 40% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน
     • แบบที่ 2 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน        
     • แบบที่ 3 เทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายทันที ยื่นกู้ส่วนที่เหลืออีก 80% ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
  • ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี

โซน ธอส. โรงเรียนการเงิน
  • พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และแนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน
  • เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต
 


Partner