EN | TH


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


1. สินเชื่อบ้าน   
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้าน หรือ รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชน + สลิปเงินเดือน  เท่านั้น  รับฟรีทันที!  TMB Pillow  มูลค่า 150 บาท  
       
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ  โดยอัตราดอกเบี้ยและวงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร


2. สินเชื่อบุคคล
โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ C2G
• ดอกเบี้ยพิเศษ 11.99% ต่อปี สำหรับ 5 เดือนแรก เมื่อต้องการผ่อนสบายๆ 5 ปี (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 60)
รับสิทธิพิเศษลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องได้ทุกเดือน  เมื่อสมัคร C2G  มีสิทธิได้ลดดอกเบี้ย 3% จากดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไปได้ทุกเดือน เพียงใช้บัญชี All Free แค่ 5 ครั้ง/เดือน และทำ Direct Debit เช่น กรณีเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน  เลือกโปรโมชั่น 11.99% ต่อปี  5 เดือนแรก   เมื่อใช้บัญชี All Free แค่ 5 ครั้ง/เดือนและทำ Direct Debit ภายในเดือนที่ 5 ก็จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยจากปกติในเดือนที่ 6 = 25% - 3% = 22% ต่อปี  

โปรโมชั่น Mix & Match สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :      
เมื่อเลือกสมัครบัตรเครดิต TMB ร่วมกับ สินเชื่อบุคคลผลิตภัณฑ์ใดก็ได้   (TMB Cash 2 GO/ TMB Ready Cash บัตรกดเงินสด)  และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนใบเดียวภายในวันงาน

ยื่นครบ รับฟรีทันที!  TMB Pillow มูลค่า 150 บาท (สูงสุด 1 สิทธิ์/คน ตลอดรายการ และ รับของสมนาคุณ ณ จุดรับสมัครภายในวันงานเท่านั้น ของสมนาคุณ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้)


3. บัตรเครดิต TMB
โปรโมชั่นบัตรเครดิต TMB So Fast:
รับคะแนนพิเศษ 3 ต่อ รวมสูงสุด 56,000 คะแนน (สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast / Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น)
ต่อที่ 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนนพิเศษ 3,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋า ELLE Overnight Bag ขนาด 20x43x30ซม.มูลค่า 2,990 บาท เพียงโทร. 1558  

ต่อที่ 2 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 15,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนนพิเศษ 8,000 คะแนน เพื่อมาแลกกระเป๋า Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,500 บาท เพียงโทร. 1558

ต่อที่ 3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 50,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนนพิเศษ 45,000 คะแนน เพื่อนำมาแลกรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เพียงโทร. 1558 (วันที่ 1 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61)

โปรโมชั่นบัตรเสริม:
รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เข้าบัตรเครดิต (สำหรับบัตรเสริมทุกประเภท เฉพาะบัตรเสริมรายใหม่เท่านั้น) เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรเสริมได้รับการอนุมัติ (วันที่ 1 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61)
 
เงื่อนไขการร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB รายใหม่ที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น
• สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB มาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผู้ถือบัตรเสริมรายเดิมที่ขอสมัครเป็นสมาชิกบัตรหลัก ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
•  สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ สำหรับการรับคะแนนพิเศษ 3,000 คะแนน, 8,000 คะแนน และ 45,000 คะแนน (บัตรเครดิต TMB So Fast และ บัตรเครดิต TMB Royal Top Brass) และ เครดิตเงินคืน 300 บาท (บัตรเสริมทุกประเภท)
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ TMB Rewards Plus เพิ่ม 3,000 คะแนน
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือ บัตรเครดิต TMB Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอนคะแนนพิเศษ 3,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ TMB Rewards Plus เพิ่ม 8,000 คะแนน
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือ บัตรเครดิต TMB Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 15,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอนคะแนนพิเศษ 8,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ TMB Rewards Plus เพิ่ม 45,000 คะแนน
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือ บัตรเครดิต TMB Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 50,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอนคะแนนพิเศษ 45,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus
• สามารถนำคะแนนสะสม 3,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัสสินค้า 4666)
• สามารถนำคะแนนสะสม 8,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,500 บาท (รหัสสินค้า 4777)
• สามารถนำคะแนนสะสม 45,000 คะแนน มาแลกรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท (รหัสสินค้า 0003)   โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
• ของสมนาคุณ กระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัสสินค้า 4666) และ กระเป๋าเดินทาง Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว (รหัสสินค้า 4777) สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรเสริมได้รับการอนุมัติ
• สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม TMB ที่ไม่เคยมีบัตรเสริม TMB มาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเสริมภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (กรณีลูกค้าสมัครบัตรเสริมหลายใบ ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเสริมใบแรกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน)

โปรโมชั่น Mix & Match สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :      
เมื่อเลือกสมัครบัตรเครดิต TMB ร่วมกับ สินเชื่อบุคคลผลิตภัณฑ์ใดก็ได้   (TMB Cash 2 GO / TMB Ready Cash บัตรกดเงินสด)  และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนใบเดียวภายในวันงาน

รับฟรีทันที่! TMB Pillow มูลค่า 150 บาท (สูงสุด 1 สิทธิ์/คน ตลอดรายการ และ รับของสมนาคุณ ณ จุดรับสมัครภายในวันงานเท่านั้น ของสมนาคุณ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้)


4. บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
โปรโมชั่น Mix & Match สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :     
เพียงเปิดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้อมบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลด เปิดใช้งาน  TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน
รับฟรี! เสื้อ TOUCH มูลค่า 250 บาท พร้อม TMB Pillow มูลค่า 150 บาท
 

5. บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง : ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง ที่ให้คุณยืดหยุ่นทุกการออม ไม่ว่าจะออมแบบไหนก็ตอบโจทย์
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ
  • ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก
  • ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
โปรโมชั่น Mix & Match สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :     
เพียงเปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป คู่กับ บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี และดาวน์โหลด เปิดใช้งาน  TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน
รับฟรี! เสื้อ TOUCH มูลค่า 250 บาท พร้อม TMB Pillow มูลค่า 150 บาท และ ร่ม TMB มูลค่า 990 บาท
รับเพิ่ม ตุ๊กตาหมู Happy Pig มูลค่า 250 บาท เมื่อฝากเงินเข้าบัญชี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 
เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ภายในงาน Money Expo Korat 2017 เท่านั้น ระหว่างวันที่ 6– 8 ต.ค. 60 ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ 1 ชุดต่อลูกค้า 1 ท่าน
• ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (effective rate) เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณและคงเงินไว้เป็นเวลา 1 ปี จะเท่ากับ 3.8% ต่อปี หากฝาก 10,000 บาท และจะเท่ากับ 1.55% หากฝาก 100,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่  1 เมษายน 2560 - อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


 6. บัญชี ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์
ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย  
 • ฟรี! ความคุ้มครอง จากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม
 • คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชีฝาก ถอนเมื่อไรก็ได้ แล้วยังได้ดอกเบี้ยตามปกติ

เปิดบัญชีทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องคงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เพื่อรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :     
เพียงเปิดบัญชีเซฟวิ่ง แคร์ ตั่งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
รับฟรี! TMB Pillow มูลค่า 150 บาท
 
เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงานนี้เท่านั้นของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ 1 ชุดต่อลูกค้า 1 ท่าน 
• ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (effective rate) เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณและคงเงินไว้เป็นเวลา 1 ปี จะเท่ากับ 3.125% ต่อปี หากฝาก 5,000 บาท และจะเท่ากับ 0.425% หากฝาก 50,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่  1 เมษายน 2560
• อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


7. ทีเอ็มบี ทัช โมบาย แอพ
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน :     
เพียงดาวน์โหลด และเปิดใช้งาน  TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน รับฟรี! เสื้อ TOUCH มูลค่า 250 บาท
 

8. ผลิตภัณฑ์ประกัน
เลือกช้อปประกันให้ถูกใจ มาที่เดียวได้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง หรือลงทุน และลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต VISA / MASTERCARD หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก TMB อัตโนมัติ
พิเศษสุดๆเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปต่อปี  
รับเพิ่มทันที กระเป๋า Polo Sport มูลค่า 1,500 บาท (1ชิ้น/ 1 กรมธรรม์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
• โปรโมชั่นนี้สำหรับงาน Money Expo 2017 Udonthani วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
• บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่บูธ TMB ในวันงาน
• ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถรับของสมนาคุณได้ภายในวันงาน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ME Promotion     
เปิดบัญชี ME รับดอกสูง 1.70% (ต่อปี)   
• พิเศษ ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี ที่บูธ ME พร้อมฝากเงินโดยไม่มีขั้นต่ำ รับแก้ว Bottoms ME Up! มูลค่า 359.- 1 ชิ้น / ท่าน
• และสำหรับลูกค้า ME ที่แนะนำเพื่อนมาลงทะเบียนเปิดบัญชีภายในงาน รับทันที เสื้อ ME In Black มูลค่า 389.- 1 ตัว / ท่าน


 


Partner