EN | TH


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


พบกับ GHB Smart Booth บูธรูปแบบใหม่ของ ธอส. เพื่อก้าวสู่ Digital Banking ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ลูกค้าและประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ghbank Smart Booth ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อจองสิทธิ์ใช้บริการหรือรับชมรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ของ ธอส. และโชว์ไฟล์จองสิทธิ์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารในสาขาที่ลูกค้าต้องการทำธุรกรรมได้ทันที โดยแบ่งโซนการจัดงานออกเป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย   

โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
•  ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
• ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
    • ลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
    • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
    • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR
*** อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี ***
• ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนจำนอง
• พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี ได้แก่
    (1) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (วงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท คิดค่าประเมิน 1,900 บาท และวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท คิดค่าประเมิน 2,300 บาท)
    (2) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
    (3) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ)
• พิเศษ!! ธอส.ชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้ลูกค้า 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินอีกด้วย
• ผู้ที่จองสิทธิ์ต้องยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

โซนเงินฝาก
พบกับ 3 ผลิตภัณฑ์สำหรับ 3 วัยที่ให้ผลตอบแทนสูง พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน และ เปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของ ธอส. ในเขตนครราชสีมา ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รับฟรี !! บัตร ATM GHB Lifestyles card พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และกระเป๋า 2 สไตล์
1. เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว
   • ฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
   • เงินส่วนที่ฝากในช่วงตั้งแต่ 5,000,001 บาท ถึง 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
   • และเงินส่วนที่ฝากในช่วงตั้งแต่ 20,000,001 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
   • เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนได้และรับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
   • เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เปิดบัญชี
2. เงินฝากออมทรัพย์ Flexi
   • กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
   • กรณีลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
   • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
   • เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ถึง 54 ปี
3. เงินฝากออมทรัพย์ New Gen
   • รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท
   • กรณีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท และเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
   • เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  


โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น
• พบกับทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเด่นในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
• จำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
•  พิเศษ!! สำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองของธนาคาร สามารถรับแคมเปญพิเศษให้เลือก 3 แบบ
   • แบบที่ 1 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 40% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน
   • แบบที่ 2 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน        
   • แบบที่ 3 เทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายทันที ยื่นกู้ส่วนที่เหลืออีก 80% ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
• วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90 % ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี

โซน ธอส. โรงเรียนการเงิน
• พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และแนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน
• เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต อัตราดอกเบี้ยคงที่นานถึง 3 ปีแรก


Partner