EN | TH


กรมธนารักษ์


กรมธนารักษ์เข้าร่วมแสดงผลงานในทุกภารกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศอย่างยั่งยืนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017 เน้นเผยแพร่ผลงานที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2560) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ตามภารกิจทั้ง  4 ด้านที่สอดรับกับการเชื่อมโยงของนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคา ทรัพย์สิน การผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา การอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้แสดงผลการดำเนินงานที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อาทิ โครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาลบริเวณเขตการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยคัดเลือกที่ดินราชพัสดุที่มีความพร้อมและมีศักยภาพมารองรับการดำเนินโครงการฯ เตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปีพ.ศ. 2568 เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการทราบราคาประเมินฯ ด้วย

สำหรับภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2017 นั้น กรมธนารักษ์ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกอันทรงคุณค่าและหายากในปัจจุบันมาจำหน่าย จ่ายแลกให้กับประชาชนผู้สนใจและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เช่น ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 25 ปี พ.ศ. 2514 (หรือพระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน พ.ศ.2514) ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตลอดจนผลิตภัณฑ์เหรียญ และชุดหนังสือเหรียญ 89 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน ซึ่งนำมาจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ นายจักรกฤศฏิ์กล่าวในตอนท้าย
 


Partner