EN | TH


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


1. ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการ

1.1 เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
       “ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค ลุ้นรถ ลุ้นทอง ลุ้นของรางวัล”
         โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง
         - ฝากทุก 2,000 บาท คงยอดเงินฝากไว้ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์
         - ฝากทุก 5,000 บาท คงยอดเงินฝากไว้ 5 เดือนขึ้นไป ได้รับสิทธิ์จับรางวัล 5 สิทธิ์
         รอบดำเนินการ
         - รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. และจับรางวัลประมาณเดือน ก.ค. ของทุกปี
         - รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. และจับรางวัลประมาณเดือน ม.ค. ของทุกปี    
        โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรางวัลระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง
                
1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
         - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
         - ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
         - ลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 1.10 % ต่อปี ไม่เสียภาษี
         - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 500 บาท

1.3 เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 19
         “ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ”
         - ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท      
         - ระยะเวลาฝากเงิน 10 เดือน  นับจากวันรับฝากแบบวันชนวัน
         - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี (ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย) จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าทันที ณ วันที่ฝากเงิน

1.4 ธกส เพิ่มรัก 2 12/10
        - เริ่มต้นออมเพียงวันละ 10 บาท
        - กรมธรรม์คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
        - ส่งฝาก 10 ปี คุ้มครองนานถึง 12 ปี
        - เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์รับเงิน 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ พร้อมสมนาคุณ 8 เท่าของจำนวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน
        - จ่ายชดเชยรายได้ กรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท
        - สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท


1.5  เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
        - ฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
        - ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน
        - อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี

1.6  เงินออมธนาคารต้นไม้
         “เพิ่มคุณค่าเงินออมได้มากกว่าดอกเบี้ย”    
          - เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
          - ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.40% ต่อปี (แบบวันชนวัน)  ธนาคารสมทบในอัตรา 0.25% ต่อปี เพื่อนำไปปลูกต้นไม้

1.7 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
      “เก็บออมเงินวันละเล็กละน้อยในวันนี้ ท่านจะมีบำนาญใช้ในอนาคตเป็นหลักประกันส่วนหนึ่ง  สำหรับดำรงชีวิตยามชรา”
     - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช. คือ มีสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างและไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ ภาครัฐ หรือเอกชน เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับแทกซี่ พ่อบ้าน แม่บ้าน เป็นต้น
     - การส่งเงินสะสมของสมาชิกจะต้องสะสมไม่น้อยกว่า 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสมรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป
     - รัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกตามระดับอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน โดยกำหนดอัตราไว้ คือ
       1) อายุ 15 - 30 ปี รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
       2) อายุ 30 - 50 ปี รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี
       3) อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

1.8 โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร (SMAEs)
เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับเป็น SME เกษตร  วงเงินกู้ต่อรายสูงสูดไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 1- 7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทของลูกค้าผู้กู้แต่ละรายในอัตรา MRR หรือ MLR แล้วแต่กรณี กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย SME เกษตร : เกษตร บุคคล ผู้ประกอบการ  (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

1.9 บริการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ PromptPay  
         บริการรับ-โอนเงินแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
         - ใช้ง่าย แค่ใช้เลขหมายบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีปัจจุบัน
         - สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการ รับ-โอนเงิน และรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ
         - ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด
        เอกสารสำหรับการลงทะเบียน :
        1. บัตรประจำตัวประชาชน
        2. สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.  
        3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
1.10 บริการเปิดบัตร ATM Chip Card
           1.10.1 บัตรธรรมดา
                 - ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท
                 - ค่าธรรมเนียมรายปี 150 บาท
                 - ถอนเงินสดสูงสุด 60,000 บาทต่อวัน
                 - โอนไปยังบัญชีอื่นสูงสุด 60,000 บาทต่อวัน
           1.10.2 บัตรทอง
                 - ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท
                 - ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
                 - ถอนเงินสดสูงสุด 120,000 บาทต่อวัน
                 - โอนไปยังบัญชีอื่นสูงสุด 120,000 บาทต่อวัน

1.11 บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค
           - รับชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกัน ค่าสินค้า และชำระค่าบริการอื่นๆ
         
1.12 บริการรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย)
            - สัญชาติไทย
            - เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท
            
1.13 บริการให้ความรู้ทางการเงิน “3 รู้”
           - รู้ชีวิต
           - รู้การออม
           - รู้ก่อนกู้

2. รายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
     ลูกค้าที่ทำธุรกรรมภายในงานจะได้รับของที่ระลึก และมีสิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S8 พร้อม Gift Set และรางวัลอื่นๆ

3. ศิลปิน
    พบกับมินิคอนเสิร์ต คุณมิ้นท์ มิณฑิตา ดารานักแสดงช่อง 3  ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.40 - 18.20 น.


Partner