EN | TH


ธนาคารอาคารสงเคราะห์


โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ประกอบอาชีพประจำ และอาชีพอิสระ ให้สามารถกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยแยกตามวงเงินกู้ ดังนี้
• วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี นาน 4 ปีแรก
• ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี       
  • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี
  • ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี
• ค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่
  (1) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้
  (3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  (4) ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง
• วงเงินกู้ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี นาน 4 ปีแรก
• ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี       
  • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี
• ค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่
  (1) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้
  (3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  (4) ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 0.5% ของวงเงินจำนอง

โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น
• พบกับทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเด่นในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
• จำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
• พิเศษ!! สำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองของธนาคาร สามารถรับแคมเปญพิเศษให้เลือก 3 แบบ
  • แบบที่ 1 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 40% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน
  • แบบที่ 2 ผ่อนชำระเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
  • แบบที่ 3 เทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายทันที ยื่นกู้ส่วนที่เหลืออีก 80% ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
• ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี
 
โซน ธอส. โรงเรียนการเงิน
• พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และแนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ
• เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต
 


Partner