EN | TH


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• เดือนที่ 1-8 เท่ากับ 1.25% ต่อปี
• เดือนที่ 9 – 16 ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
• เดือนที่ 17 – 36 ดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี  
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
  • ลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
  • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
  • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR
** อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี **
• ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง
• ผู้ที่จองสิทธิ์ต้องยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
• ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
• คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ
  • กรณีกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท ค่าประเมินราคาหลักประกัน1,900 บาท
  • กรณีกู้ตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท (ปกติจัดเก็บสูงสุด 3,100 บาท)

โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น
• พบกับทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเด่นในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
• จำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
• พิเศษ!! สำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองของธนาคาร สามารถรับแคมเปญพิเศษให้เลือก 2 แบบ
  • แบบที่ 1 “เงินดาวน์ผ่อนได้”ผ่อนชำระเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
  • แบบที่ 2 เทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขายทันที ส่วนที่เหลืออีก 80% ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
• วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90 % ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี

โซน ธอส. โรงเรียนการเงิน
• พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และแนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน
• เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต


Partner