EN | TH


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


สร้างอนาคต ต่อยอดความสุข เติมเต็มทุกเป้าหมาย
ด้วยความคุ้มครองพร้อมการลงทุน ที่กรุงเทพประกันชีวิต
ตอบโจทย์ให้ตรงใจ...ด้วยความคุ้มครองรอบด้าน


• เบี้ยประกัน ต่ำกว่า 20,000 บาท รับ แก้วน้ำ 3B LINK 1ใบ หรือ ร่ม 3B LINK 24 นิ้ว 1 คัน
• เบี้ยประกัน 20,000-49,999 บาท รับ กล่องอาหารพร้อมกระเป๋า 1 ชุด
• เบี้ยประกัน 50,000-99,999 บาท รับ กระบอกน้ำสูญญากาศ Seagull 0.5 ลิตร 1 ใบ
• เบี้ยประกัน 100,000 บาทขึ้นไป รับ Gife Voucher MK หรือ STARBUCKS มูลค่า 1,000 บาท
• กองทุนรวมหรือวินาศภัย เบี้ยขั้นต่ำ 10,000 บาท รับ ร่ม 3B LINK เล็ก  1 คัน

ดูแลทุกชีวิต...เพื่อความสุขที่มากกว่า
เพิ่มพูนความมั่งคั่ง ลงทุนได้ตามเป้าหมาย
พร้อมหลักประกันที่ตรงใจ ให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
พบกับที่ปรึกษาการเงิน 3B มืออาชีพ ที่บูธกรุงเทพประกันชีวิต


Partner