EN | TH


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


1. สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

รับฟรี! กระเป๋า Happy Homy จำนวน 1 ใบ มูลค่า 450 บาท
สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ภายในงาน  MONEY EXPO HATYAI 2018

สำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน*
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% นาน 1 ปี*
• ฟรี! ค่าจดจำนอง*
• ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
วันนี้ - 31 มี.ค. 61

หมายเหตุ 
• ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระผู้กู้ที่มีอายุน้อยสุด
• วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

2. สินเชื่อรีไฟแนนซ์
ย้ายมาผ่อนกับ SCB ดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี*
• ฟรี! ค่าประเมินบ้าน*
• ฟรี! ค่าจดจำนอง
วันนี้ - 31 มี.ค. 61
• โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

3. สินเชื่อบ้านคือเงิน
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน
เอกสารครบ อนุมัติไว ได้เงินเร็ว
รับ! ฟรีค่าประเมิน พรีค่าจดจำนอง
แรง! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
เร็ว! รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นไว

วันนี้ - 31 มี.ค. 61

เงื่อนไขแคมเปญ รับ แรง เร็ว กับสินเชื่อบ้านคือเงิน
• สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงินระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61
• วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
• การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีกู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
• รู้ผลไว รู้ผลอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น เร็ว ไม่ต้องรอประเมิน แจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นทางโทรศัพท์
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร. 02-777-7777 เงื่อนไขฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
• ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคารฯ
• ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 61
• ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 31 มี.ค. 61 เงื่อนไขแคมเปญดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน/ฟรีค่าจดจำนอง
• ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต (Credit Life) ประเภทใดประเภทหนึ่งคือ แบบ 100%/100% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา แบบ 70%/70% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปีกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา
• ธนาคารออกค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ตามประกาศกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
• กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์, ขายหลักประกัน หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองคืนให้แก่ธนาคารทั้งหมด
• ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• รับประกันภัยโดย บมจ.ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันภัยกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-777-7777 หรือโทรฟรี 02-655-3000
• ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด

4. สินเชื่อธุรกิจ
Innovation วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท*
สตาร์ททุกความสำเร็จด้วยความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ช่วยกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์
กับแพ็คเกจสินเชื่อธุรกิจผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม พิเศษ! รับสิทธิ์เฉพาะในงาน
ต่อที่ 1  รับฟรี! ปากกา SCB1 ชิ้น มูลค่า 49 บาท (เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อ)
ต่อที่ 2  รับเพิ่ม! ร่มไม้เท้า SCB 1 คัน มูลค่า 790 บาท (เมื่อสมัครสินเชื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ สินเชื่อพิเศษดังกล่าวขั้นต้นสำหรับลูกค้าธนาคารที่อนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้เพื่อใช้ในธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการทั้งนี้ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ (ไม่ใช่ Refinance) สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรม (Innovation) • ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุน้อยที่สุด) • กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรมดา หรือ นิติบุคคลหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจที่จัดโดยหน่วยงานที่บสย. เห็นชอบตามประกาศของธนาคาร และมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรม (Innovation) คือ 1. ผู้ประกอบการนวัตกรมใหม่ หรือมีสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation) (หมายถึง การใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต/ให้บริการในธุรกิจหลัก เช่น การพัฒนาวัตถุดิบ นวัตกรมผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน กระบวนการ บรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น หรือลดต้นทุน หรือเพิ่มยอดขาย หรือพัฒนาเป็นสินค้า/บริการใหม่) 2. มีหนังสือรับรองการเป็นธุรกิจนวัตกรมเทคโนโลยีออกโดยหน่วยงานราชการ(สำนักงานนวัตกรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บสย., สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.-TISTR) • วงเงินกู้ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่เป็นบุคคลธรมดาสูงสุด 1 ล้านบาทและนิติบุคคลสูงสุด 5 ล้านบาท วงเงินกู้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรม (Innovation) ที่เป็นบุคคลธรมดาหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 1 ล้านบาทและ นิติบุคคลหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 20 ล้านบาท • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด

SCB Easy Pay แม่มณี Money Solution รับ-จ่ายสะดวก หมดปัญหาลูกค้าเงินไม่พอ เงินทอนไม่มี เงินเข้าบัญชีก็บอก เงินออกบัญชีก็รู้ผ่าน SCB Connect
เครื่องรูดบัตรชำระเงิน (EDC) 
โปรแรง ฟรี 5 รายการ รวมมูลค่าสูงสุด 15,700 บาท
• ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง
• ฟรี ค่ามัดจำเครื่อง
• ฟรี ค่าเช่า
• ฟรี ค่าสลิป
• ไม่มียอดรูดขั้นต่ำ 
สมัครวันนี้ สามารถใช้โปรโมชั่นค่าธรรมเนียมได้ถึง 30 มิ.ย. 61

Business Cash Management Package (Biz Smart)
• ฟรี สมุดเช็ค 5 เล่มสำหรับปีแรก
• ฟรี ค่าบริการ Business Net
• ฟรี ค่าบริการ Business Alert
• ฟรี บริการโอนเงินระหว่างบัญชี
• ฟรี บริการ Payroll หรือ โอนเงินเพื่อคู่ค้า (Direct Credit)
พิเศษ เมื่อซื้อเช็คผ่านระบบ i-Cheque Book บน SCB Business Net ลด 50% สอบถามข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center: 02-722-2222

SCB พร้อมเพย์ โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ทุกรายการไม่เสียค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ EDC :
บริการเครื่องรูดบัตรชำระ (EDC) เฉพาะร้านค้าที่มีหน้าร้านเท่านั้น โดยยกเว้นธุรกิจประเภททัวร์ (Travel Agency) ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ร้านแลกเปลี่ยนเงิน คาสิโน/บ่อนการพนัน ร้านละเมิดลิขสิทธิ์ ซื้อขายสินค้าด้วยความพึงพอใจ (เช่น เช่าพระ, เครื่องรางของขลัง, ร้านตู้ปลา, ขายสัตวเลี้ยง) ร้านเกมส์ online ผับบาร์ คาราโอเกะ อายุต่ำกว่า 18 ห้ามเข้า ค่าสมาชิกล่วงหน้า (เช่นฟิตเนส, นายประกัน, นายหน้าขายที่ดิน) แผงลอย (Kiosk) อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร (Pre-finance)
• สำหรับผู้ขอสมัครใช้บริการเครื่องรูดบัตรเครดิตภายใน 31 มี.ค 61 เท่านั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ในปีแรกตามรายละเอียดข้างต้น
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้า (ที่เป็นนิติบุคคล,ไม่ใช่นิติบุคคล และเป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ได้ยกเลิกการใช้บริการเครื่องรูดบัตรแล้ว)
• เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ฟรีค่าติดตั้งเครื่อง 500 บาท/เครื่อง, ฟรีค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท/เครื่อง, ฟรีค่าเช่า 500 บาท/เดือน, ฟรีค่าสลิป 100 บาท/เดือน
• การอนุมัติบริการเครื่องรูดบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด เงื่อนไข QR Code , Promptpay และ Business net เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด"

5. สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช

รับฟรี! ร่ม 2 Twist จำนวน 1 คัน มูลค่า 350 บาท
เมื่อสมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และลงนามในวัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงินมายคาร์มายแคช ที่สมัครภายในงาน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

6. สินเชื่ออเนกประสงค์
เมื่อสมัคร Speedy Loan หรือ Speedy Cash ภายในงาน
รับทันที กระเป๋า Cutie Bag 1 ใบ มูลค่า 159 บาท

สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)
สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
สำหรับลูกค้าที่โอนเงินแบบเร่งด่วน (UCT) เท่านั้น และชำระดีไม่ผิดนัด หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติ ตามวงเงินอนุมัติ

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี (12 เดือนแรก) สำหรับบริการโอนสินเชื่อคงค้าง (เฉพาะพนักงานประจำ)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
• เลือกผ่อนชำระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน*
• ไม่ต้อง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

7. บัตรเครดิต
ฟินทุกไลฟ์สไตล์ เลือกบัตรเครดิต SCB ที่ใช่
สมัครวันนี้ รับกระเป๋าสุดคุ้ม เมื่อสมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรหลัก
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 60

บัตรเครดิต SCB Beyond 
สิทธิที่ 1 ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni)
สิทธิที่ 2 ฟรี! บัตรกำนัลตามที่กำหนดไว้ใน SCB Rewards มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 90,000 บาทขึ้นไป*
ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน (รับคะแนน SCB Rewards 60,000 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท)

บัตรเครดิต SCB ULTRA/ SCB FAMILY PLUS/ SCB UP2ME/ SCB KING POWER/ SCB SANSIRI และ SCB TOYOTA

รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รับคะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ยกเว้น FAMILY PLUS ได้รับกระเป๋าทันทีเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข)

*เงื่อนไขทั่วไปสำหรับรายการสมัครบัตรใหม่: สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ภายใน 31 มี.ค. 61 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นของธนาคาร

8. Debit Card   
รับฟรี! คูปองแมคซันเด 1 ถ้วย มูลค่า 30 บาท
เพียงโชว์บัตรเดบิต SCB ใบไหนก็ได้ พร้อมเซลล์สลิป แลกรับคูปองแมคซันเด ได้ที่ บูธบัตรเดบิตในงานจนกว่าคูปองจะหมด

ลุ้นเงินล้าน ได้ทุกเดือนสำหรับบัตรเดบิต SCB จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตร เดบิต National e-Payment เพียงใช้บัตรเดบิต SCB รูดซื้อสินค้า/บริการ ที่ร้านค้า       ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.epayment.go.th   

* โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขจากสื่ออื่นของธนาคาร

9. ประกันชีวิต
รับสุดคุ้ม กับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด เฉพาะงานนี้เท่านั้น*
- กระเป๋า Shopping G2000 มูลค่า 1,190 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันต่ำกว่า 50,000 บาท
- กระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,290 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันระหว่าง50,000 - 99,999 บาท
- กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset มูลค่า 3,990 บาท สำหรับค่าเบี้ยฯ ประกันมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

ต่อที่ 2: รับเงินคืน หรือ บัตรกำนัลสูงสุด 100,000 บาท

ต่อที่ 3: รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน

ต่อที่ 4: รับเอกสิทธิ์สมัคร SCB FIRST หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี


*เพียงซื้อประกันตามเงื่อนไขกำหนด • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

10. ประกันวินาศภัย   
ต่อที่1: ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันวินาศภัยภายในงาน
- เก้าอี้รถเข็น BSC มูลค่า 1,390 บาท เมื่อซื้ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย
- ร่มไม้เท้า SCB มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 1, ประเภท 5, One Save Save
- กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อประกัน PA Happy Series (PA Life, PA Kids, PA Senior ทุนประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

ต่อที่ 2: รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสสูงสุด 500 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์ (ประเภท1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ, One Save Save)
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพสุขทุกวัย
• เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA หรือ PA Happy Series)

ต่อที่ 3: รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันสุขภาพสุขทุกวัย และ ประกันรถยนต์ (เฉพาะประเภท1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ และ One Save Save) ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือนผ่านบัตรเครดิต SCB

ต่อที่ 4: Happy Plus ทั้งลด ทั้งแถม
รับส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 1,800 บาท แถมความคุ้มครองรถยนต์จากภัยน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาท และรับค่า Taxi เมื่อนำรถเข้าซ่อม (ในกรณีเป็นฝ่ายถูก)*

*เงื่อนไขและข้อกำหนด • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร

11. กองทุน
พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP
SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS ภายใ นงาน  

- รับทันที! กระเป๋าผ้า Esprit มูลค่า 190 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 100,000 - 199,999 บาท
- รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 200,000 - 499,999 บาท
- รับทันที! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า)  มูลค่า 890 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น
• ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

12. เงินฝาก  
SCB iWealth ครั้งแรก! เปิดบัญชีด้วยแท็บเล็ต
แคมเปญในงาน
• เปิดบัญชีออมรัพย์แบบ E-Passbook ด้วย iWealth
• สมัครบัตรเดบิตการ์ด
• สมัคร Easy App หรือ Easy Net
• รับฟรี! กระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์ 1 ตัว มูลค่า 159 บาท*

*เงื่อนไขการรับรางวัล
1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) ในงาน MONEY EXPO HATYAI ระหว่างวันที่ 9 – 11 มี.ค. 61 จะได้รับกระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์ 1 ชิ้น (มูลค่า 159 บาท)
2. ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจัดเต็ม
• บุคคลธรรมดาโดย 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีและไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
• ไม่สามารถใช้บริการบัตรอิเลคทรอนิคทุกประเภท, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS และ Direct Debit
• กรณีที่เบิกถอน/โอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน(เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน/โอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ
• บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี และไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
• อัตราดอกเบี้ย ณ เดือนมีนาคม 2561เท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองโดยบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) โดยผู้ขอเปิดบัญชีต้องไม่พิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรงในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่มีบัญชีอยู่
• ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และสิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี หรือมีอายุครบ 70 ปี
• คุ้มครอง 20 เท่าของยอดคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน รวมทุกบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท/บุคคลโดยจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ในกรณีเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพลภาพถาวรตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ยกเว้นที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำโดยมีรายละเอียดความคุ้มครองตามคู่มือที่ลูกค้าได้รับ
• การคำนวนดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าใรขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเปิดบัญชีจากใจและคู่มือประกันภัย ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

13. พร้อมเพย์   
Easy Pay แม่มณี Money Solutions ซื้อง่ายขายคล่อง แค่สแกน QR แจ้งเงินเข้า / ปลอยภัย / หมดกังวล / เพิ่มยอดขาย สนใจสมัครได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 
• Scan QR Code
• SCB Easy App/Net
• ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
• ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

รับ QR ได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7567"

14. SCB EASY
แอพ SCB EASY เวอร์ชั่นใหม่
#เป็นทุกอย่างเพื่อคุณ

สมัครฟรี! พร้อมโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิลฟรี แถมรับสิทธิพิเศษมากมาย (วันนี้ - 31 มี.ค. 60)
- ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขต 5 ครั้ง/เดือน
- ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารผ่านช่องทางพร้อมเพย์*
- เติมเงิน กดเอทีเอ็ม จ่ายบิลฟรี ไม่จำกัดจำนวนบิล*

ลูกค้าสมัครแอพ SCB EASY ภายในงาน
รับฟรี พัดลมมือถือน้องอีซี่ (EASY FAN) 1 ชิ้น มูลค่า 99 บาท

พิเศษ!
ลูกค้าใหม่ สมัครแอพ SCB EASY (วันนี้ -31 มี.ค. 2560)
รับเน็ตมือถือฟรีสูงสุด 5 GB. เพียงลงทะเบียนที่เบอร์ *465*77*001# แล้วกดโทรออก(จำกัด 30,000 สิทธิ์แรกต่อเดือน)

ลูกค้าแอพ SCB EASY (วันนี้ -31 มี.ค. 2560)
รับ JOOX VIP Code ให้คุณฟังเพลง แบบไม่จำกัดเพลง ผ่านอีซี่โบนัส ฟรี 3 วัน
(จำกัด 40,000 สิทธิ์แรกต่อเดือน)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scb.co.th/scbeasy

15. SCB CAFÉ
จ่ายง่ายๆ ผ่าน แอพ SCB Easy แค่สแกน QR Code เพียง 1 บาท
รับฟรี กาแฟ  Black canyon 1 แก้ว มูลค่า 75 บาท หรือ Donut Pondering จาก Mister Donus  1 ชิ้น มูลค่า 25 บาท จำกัด 100 ท่านแรก

เงื่อนไขการรับ กาแฟ Black Canyon และ Donut Pondering
- จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
- ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด"
 


Partner