EN | TH


SEMINAR


สำรองที่นั่งฟรี!!
โทร 0-2690-0921-2
เว็บไซต์ :
Money & Banking TV  
หรือลงทะเบียนผ่าน Application
ZipEvent

 

ตารางกิจกรรมสัมมนาในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.30-17.30 เลือกหุ้น รวยหุ้น ลงทุนอย่างศาสตร์ หรือ ศิลป์ • รศ.ดร.เจษฎา โล่ห์อุ่นจิตร 
  โหราจารย์ด้านยูเรสโตร  
• คุณชูศักดิ์ จงธนพิพัฒน์
  โหราจารย์ด้านธนูเกณฑ์  
• คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
  กรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
• คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
• ดำเนินรายการ ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.30  “ออม อัฐ ตโนมัติ” กับหลักทรัพย์บัวหลวง • คุณภาววิทย์  กลิ่นประทุม
  ที่ปรึกษาการลงทุน  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
• คุณสินธนันทน์  บุญยอด
  Head of Online Trading & Customer Service บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
• คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค
  หัวหน้าส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
13.00-14.30 ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน ด้วยหุ้นและกองทุนรวม • คุณมนตรี ศรไพศาล
  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
• คุณศิรัถยา อิศรภักดี
  เจ้าของเพจแนวคิด 'ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน'   
  นักจัดรายการ นักเขียน นักคิด นักพูด ด้าน Personal  Finance
  เจ้าของเพจ Wealth me up
15.00-17.00 Click หุ้นรวยด้วยปลายนิ้ว • คุณวิชญ์นนท์  วงษ์ไชยคณากร
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณธนธรณ์ ชัยมณี
  ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• คุณเอกภาวิน สุนทราภิชาติ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย  บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
• ดำเนินรายการ คุณณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
17.00-19.00 เทคนิคเตรียมตัวให้ได้เงินกู้ยุค 4.0 • คุณประภัสรา เนาวบุตร
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.30 Health&Wealth Investment • นพ.วิรัช ตวงจารุวินัย
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเส้นผม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
13.00-14.30 เทรดทองยุคใหม่ด้วยระบบ Auto Trade • คุณปัณณทัต บุรีรัตน์
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด GSS บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
15.00-17.00 ฟันธงหุ้นปัง ท้าตลาดป่วน • คุณชัยยศ จิวางกูร
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
• คุณเจตอาทร สองเหมือง
  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณกรภัทร วรเชษฐ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
• คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
• ดำเนินรายการ ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
17.00-19.00 ออมไว้ในหุ้นหรือกองทุน รวยจริงไหม • คุณอนุพงศ์ ชัยยะราษฎร์ (คุณแบต) 
  หนึ่งใน Krungsri GURU Team
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.30 ลงทุนอย่างไร เมื่อ SET วิ่งในปีไก่ 2560 • คุณ พีระสิทธิ์ จิระพงศ์
  กรรมการผู้จัดการ สายนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
  กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ดำเนินรายการ คุณธนัช วงศ์ชูแก้ว
 รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจออนไลน์  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13.00-14.30 K-Expert We Share   “เคลียร์ทุกปัญหาคาใจ เรื่องสินเชื่อบ้าน” • คุณอลงกต บุญมาสุข
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม
• คุณวีระพล บดีรัฐ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล
15.00-17.00 เล่นหุ้นให้รวยทันยุค 4.0 • คุณธวัชชัย อัศวพรไชย
  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
• คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  จำกัด
• คุณวรุตม์ ศิวะศริยานนท์
  กรรมการผู้จัดการ  สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด  
• คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคที  ซีมิโก้ จำกัด
• ดำเนินรายการ ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
17.00-19.00 ทางเลือกลงทุนช่วงหุ้นผันผวน • ดุษณี  เกลียวปฏินนท์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาทางการเงิน รักษาการผลิตภัณฑ์การออม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ตารางกิจกรรม Workshop ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.00-15.30 จับทิศเทคนิค ทำกำไรทองคำ • คุณวรุต รุ่งขำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
15.30-17.00 โฟกัสธุรกิจพิชิตยอดขายทะลุเงินล้านด้วยการตลาดออนไลน์ • คุณชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย
ประธานกรรมการ บริษัท มายด์อิงลิช จำกัด
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
10.00 -12.00 volume by price@Elliott wave • คุณจุติ เสนาคนิกร
SUPER TRADER
• คุณกนิษฐา รอดคำ
SUPER TRADER
13.00-15.00
 
โปรแกรมกราฟเบื้องต้นและ Dow Theory • คุณอภิรักษ์ ชื่นอยู่
SUPER TRADER
การทำกำไรทุกรูปแบบสไตล์ Sniper Trade • คุณมานิตย์ สรายุทธิกรณ์
SUPER TRADER
15.00-17.00
 
เทรดสินค้าเก็งกำไรให้ได้กำไร • คุณวนนท์ วรรณป้าน
SUPER TRADER
การวิเคราะห์พื้นฐานกิจการสไตล์เทรดเดอร์ • คุณปุณยวีร์ จันทรขจร
SUPER TRADER
17.00-20.00

 
หน้าเทรดแบบเก็งกำไรระยะสั้นและTrend Following • คุณพรชัย ตั้งจริยาภรณ์
SUPER TRADER
• คุณปิยะรัตน์ เจริญทัศน์
SUPER TRADER
เส้นทางสู่เทรดเดอร์มืออาชีพ • คุณกระทรวง จารุศิระ
SUPER TRADER
ทำกำไรง่ายๆสไตล์ Channel Traed
ด้วย SPTR Trading Development Program
SUPER TRADER
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
10.30-12.30 วางแผนการเงิน ภาคปฏิบัติ • มงคล ลุสัมฤทธิ์ (หมง)
STOCK 2 MORROW
13.30-15.30 แกะพื้นฐาน หุ้นน่าลงทุนปี 60 • อธิป กีรติพิชญ์  (นิ้วโป้ง)
STOCK 2 MORROW
16.00-18.00 สร้างพอร์ตให้โตด้วย "โรบอท"เทรด • ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)
STOCK 2 MORROW
18.30-20.30 workshop 4 วิธีแก้ปัญหา "ดอยหุ้น" • นิติพงษ์ หิรัญพงษ์  (โค้ชพี่ป๊อป)
STOCK 2 MORROW
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
10.30-12.30 เทคนิคัล พิชิตหุ้น มือใหม่ สู่เงินล้าน • อัครพงศ์ ขวงธนะชัย 
 เจ้าของเพจ STOCKMANDAY
13.00-15.30 เกษียณมั่งคั่ง มรดกมั่นคง • คุณอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง
CFP รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
16.00-18.00 Building Life Time Portfolio
ปั้นพอร์ตอย่างไรให้ใช้ได้ชั่วชีวิต
• คุณอัครวุฒิ เลขะกุล
กรรมการผู้จัดการ INNOVATIVE WEALTH SOLUTION CO., LTD.สัมมนาเจาะลึก FINTECH & STARTUP เทคโนโลยีสุดล้ำนำชีวิตยุคดิจิทัล โดยสมาคม ฟินเทค แห่งประเทศไทย
เวลา 14.00 - 14.40 น. ทุกวัน ณ เวทีสัมมนา ในโซน FinTech & Startup

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.00-14.40 การประยุกต์ใช้เทคโนโยลี Blockchain ในภาคการเงิน • คุณเชษฐพนธุ์ ศิริดานุภัทร
Senior Visionary Architect Technology Innovation Department KBTG
  Understanding Blockchain and Smart Contract • คุณสถาพน พัฒนะคูหา
MD, and Founder Smart Contract (Thailand) Co., Ltd.
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.00-14.40 e-KYC และ Online Credit Scoring
ระบุตัวตนด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า
• คุณวสุ ยุวนบุณย์
CEO Creden Asia
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.00-14.40 ระบบการชำระเงินและบัตรเครดิตในโลกอนาคต • คุณสีหนาท ล่ำซำ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Payments and Disruptive Technology Office ธนาคารไทยพาณิชย์
• คุณแซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ KRUNGSRI FINNOVATE
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เวลา หัวข้อ วิทยากร
14.00-14.40 เพิ่มประสิทธิภาพการลงทันในยุคฟินเทค • คุณเจษฎา สุขทิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
• คุณนเรศ เหล่าพรรณราย (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สต๊อคควอดแรนท์ (ประเทศไทย)


 
 

Partner