Skip to content Skip to footer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับบูธ ในงาน Money Expo เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 66 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. หมอหนี้เพื่อประชาชน บริการให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินฟรี ให้กับ SMEs และ ประชาชนรายย่อย โดยหมอหนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก ธปท.
  2. คลินิกแก้หนี้ by SAM บริการแก้ไขหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
  3. ตรวจเครดิตบูโรฟรี เพื่อเช็คข้อมูลสถานะหนี้ โดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีโซนเล่นเกมตอบคำถามเรื่องการเงิน และรับของที่ระลึกที่หน้างาน (มีจำนวนจำกัด)