Skip to content Skip to footer
MONEY EXPO 2023 Schedule

ตารางการจัดงานมหกรรมการเงินปี 2566

06
Oct, 2023

มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 จ.อุดรธานี

อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี October 6, 2023-October 8, 2023
Read more
10
Nov, 2023

มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต November 10, 2023-November 12, 2023
Read more
14
Dec, 2023

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6

Exhibition Hall 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ December 14, 2023-December 17, 2023
Read more