Skip to content Skip to footer

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(ก.ล.ต.) ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมบูธ พร้อมร่วมกิจกรรมภายในบูธของ ก.ล.ต. ในงาน ครั้งที่ 13 ( 2023) ภายใต้แนวคิด “Sustainable Investment & Self-protection for Well-being”

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่พร้อมส่งต่อความรู้แก่ประชาชน ผู้ลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ Startups ในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้รู้จัก “ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน” ที่บริษัทผู้ออกเสนอขายได้คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูโลกให้กลับมาเป็นโลกสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป

พบกับความรู้ที่น่าสนใจมากมายภายในบูธ อาทิ
• ข้อมูลความรู้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน
• เครื่องมือประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ suitability test เพื่อให้รู้จักและได้ทดลอง รวมถึงวิธีจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ และเครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่านแอปพลิเคชัน “Retirement Checkup” เพื่อการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคต
• แอปพลิเคชัน “SEC Check First” เครื่องมือที่ช่วยป้องกันการถูกหลอกให้ลงทุน ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย
• กิจกรรม/เกมส่งเสริมความรู้ เช่น เกมเปิดป้ายทายคำ และเกมคู่ไหนใช่เลย

ผู้ที่เข้าชมบูธและร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกพิเศษสำหรับงาน 2023 เท่านั้น อย่าลืม! มาพบกันที่บูธ ก.ล.ต. ระหว่าง วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล หาดใหญ่