Skip to content Skip to footer

ศิลปิน / ดารา งาน Money Expo Bangkok 2023

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

13.20 – 14.00 น.
พบกับ “ลุลา” ที่บูธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

14.00 – 14.40 น.
พบกับ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ที่บูธ กรุงเทพประกันชีวิต

14.40 – 15.00 น.
พบกับ “ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส” ที่บูธ UOB

15.00 – 15.40 น.
พบกับ “แพรวา ณิชาภัทร” ที่บูธ EXIM

16.00 – 16.40 น.
พบกับ “เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล” ที่บูธ Easy Money

16.40 – 17.20 น.
พบกับ “นิว คันทรี” ที่บูธ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

17.20 – 18.00 น.
พบกับ “ลิปตา” ที่บูธ SABUY

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

14.40 – 15.00 น.
พบกับ “ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส” ที่บูธ UOB