Skip to content Skip to footer

ตารางสัมมนา งาน Money Expo Bangkok 2023

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

โดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา : 13.40 – 14.40 น.
หัวข้อ : หนี้ครัวเรือนไทย แก้อย่างไรให้ยั่งยืน
วิทยากร :
คุณจิตเกษม พรประพันธ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสุโชค พิมลกิตติกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณขวัญชนก วุฒิกุล (แก้ม) ผู้จัดรายการทีเด็ดลูกหนี้ ช่อง 3

โดย : TNN
เวลา : 15.00 – 16.00 น.
หัวข้อ : หนี้เยอะทำอย่างไร ให้ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน
วิทยากร :
คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์
Senior Executive Vice President บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
คุณนฤมล บุญสนอง
นักวางแผนการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดย : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เวลา : 11.00-12.00 น.
หัวข้อ : Sustainable Finance in Thailand
วิทยากร :
คุณเอกสิทธิ์ พฤฒิพลากร
ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
คุณเจสัน ลี ผู้บริหาร
Sustainability ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

โดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา : 13.40 – 14.40 น.
หัวข้อ : มาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน และรับมือกับมิจฉาชีพ
วิทยากร :
คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณยศ กิมสวัสดิ์
ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย (TBC)
พล.ต.ต.ชูศักดิ์
ขนาดนิด ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ (แคน) ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

โดย : ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
เวลา : 15.00 – 16.00 น.
หัวข้อ : ไขเคล็ดลับและข้อควรรู้ “การเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการ SME”
วิทยากร :
คุณวัสรา กฤตยาไชยวัฒน
ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ SME ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

โดย : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เวลา : 11.00-12.00 น.
หัวข้อ : จัดการเรื่องเงินทองอย่างยั่งยืน & รู้ทันกลโกงหลอกลงทุน
วิทยากร :
• คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)


โดย : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เวลา : 12.20 – 13.20 น.
หัวข้อ : ลงทุนอย่างมั่นคง มีทรงรับปันผลต่อเนื่อง
วิทยากร :
คุณดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง


โดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา : 13.40 – 14.40 น.
หัวข้อ : ชวนแบงก์ชาติคุย -หนี้และภัยการเงิน
วิทยากร :
คุณชญาวดี ชัยอนันต์
โฆษก ธปท.
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอริสรา กำธรเจริญ (หมวย) ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3


โดย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เวลา : 15.00 – 16.00 น.
หัวข้อ : รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ใครไม่ทำ…ถือว่าพลาด?
วิทยากร :
คุณณัฐพล ลือพร้อมชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรักษาการแทนผู้บริหารสายงานสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


โดย : วารสารการเงินธนาคาร
เวลา : 16.20 – 17.50 น.
หัวข้อ : คัด “หุ้นแกร่ง” เสริมพอร์ต ท้ารบทุกวิกฤต
วิทยากร :
คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

โดย : บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด
เวลา : 12.20 – 13.20 น.
หัวข้อ : จะดีกว่ามั้ย? หากการลงทุนทำให้คุณเหมือนเป็นเจ้าของหลักทรัพย์
วิทยากร :
ดร. ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จัสท์

โดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย
เวลา : 13.40 – 14.40 น.
หัวข้อ : หนี้ครัวเรือนไทย แก้อย่างไรให้ยั่งยืน
วิทยากร :
คุณจิตเกษม พรประพันธ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสุโชค พิมลกิตติกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณขวัญชนก วุฒิกุล (แก้ม) ผู้จัดรายการทีเด็ดลูกหนี้ ช่อง 3

โดย : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เวลา : 15.00 – 16.00 น.
หัวข้อ : The Return of 60/40, focusing on quality” การกลับมาของพอร์ตแบบ 60/40 คุณภาพคือทุกสิ่ง
วิทยากร :
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการฝ่าย Chief Investment Office ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดย : วารสารการเงินธนาคาร
เวลา : 16.20 – 17.50 น.
หัวข้อ : หุ้นสุด Hot” ประจำพอร์ตครึ่งหลังปี 2023
วิทยากร :
คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธีรดา ชาญยิ่งยงค์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา