Skip to content Skip to footer

ตารางสัมมนา งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 5 Money Expo 2023 Rayong

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เวลา 14.15 -15.15 น.
หัวข้อ : ไตรมาส 4 จังหวะสะสม “หุ้นเต็งหนึ่ง” รับอานิสงค์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 2024
วิทยากร :
ประกิต สิริวัฒนเกตุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา