Skip to content Skip to footer

รายชื่อผู้ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 Money Expo 2023 Udonthani

รายชื่อผู้ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 Money Expo 2023 Udonthani

ธนาคาร/สถาบันการเงิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกัน
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอกชน
 • บริษัท เคซีซี อีวี จำกัด
 • บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
 • BNI ICON UDONTHANI
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด