Skip to content Skip to footer

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด

ค้นหาโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคตกับ ในงาน Money Expo 2023 โคราช

คุณพร้อมกับการเงินในอนาคตหรือยัง? มาเตรียมความพร้อมร่วมกันกับ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล “บริษัทแรกและเพียงบริษัทเดียว” ที่ได้รับการกำกับดูแลจาก ก.ล.ต.

นั้นไม่ใช่เพียงผู้เริ่มต้น แต่ยังเป็นผู้หาโอกาสทางการเงินแก่นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว เพราะสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นกระแสใหญ่ที่จะพลิกวงการการเงินแบบเดิมที่โลกเคยมี และ Merkle Capital เป็นหนึ่งในผู้นำที่จะเปิดเส้นทางการลงทุนครั้งใหม่ ในเส้นทางที่มีโอกาสรับผลตอบแทนและมีความปลอดภัยสูง

ร่วมค้นหาความพร้อมทางการเงินในอนาคตของคุณที่ Money Expo 2023 โคราช และพบกับผู้เชี่ยวชาญจาก Merkle Capital เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติทางการเงินครั้งนี้

อย่าพลาดโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่อนาคตของการลงทุน เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 66 นี้ ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลโคราช และพบกันที่บูธ Merkle Capital หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งของคุณ