Skip to content Skip to footer

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิต CardX UP2ME / CardX ULTRA PLATINUM / CardX FAMILY PLUS / CardX BEYOND เป็นหลักใบแรก พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่านอีเมล (E-Statement)

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตหลักใบแรกและอนุมัติบัตร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสด (Cash Advance) / ดีจัง โอนเข้าบัญชี สะสมครบ 5,000 ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ (จำกัดสูงสุด 500 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

พิเศษ! รับสิทธิ์ลุ้น 2 รางวัลใหญ่

 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 1 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์,ไมล์สะสม ROP Miles, ทองคำ รวม 512 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท (Welcome Program) เมื่อสมัครบัตรเครดิต CardX ULTRA PLATINUM / CardX FAMILY PLUS / CardX UP2ME / หรือ CardX BEYOND ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 2 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ไต้หวัน รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 960,000 บาท (สมัครรับ e-Statement Campaign) เมื่อสมัครบัตรเครดิต CardX ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB M, SCB Private Banking, SCB First และ SCB Prime) ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

โดยลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต จะต้องเลือกหรือเปลี่ยนมารับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตครบทุกใบ ทั้งนี้ หากภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ลูกค้าสมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิต CardX เพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องเลือกหรือเปลี่ยนมารับ e-Statement สำหรับบัตรดังกล่าวภายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หากไม่ได้เลือกหรือเปลี่ยนมารับ e-Statement สำหรับบัตรที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้”

สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อเงินสด

เงื่อนไขโปรโมชันสมัครบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH และได้รับอนุมัติในระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566

 • สิทธิพิเศษ 1 : รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชีแรก เมื่อสมัครใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วน (UCT) ในขั้นตอนการสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ในรอบบัญชีถัดไปธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และการรับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก ได้เฉพาะยอดจำนวนเงินที่ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วน (UCT) ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครบัตรเท่านั้น ไม่รวมรายการกดเงินสด
 • สิทธิพิเศษ 2 : ผ่อนสินค้า/บริการ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 36 เดือน* (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • สิทธิพิเศษ 3 : รับกระเป๋าล้อลาก Silver Cloud Exclusive ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครบัตรพร้อมสมัครรับ e-statement และมียอดการใช้บริการ Cash Installment – ดีจังโอนเข้าบัญชี เปลี่ยนวงเงินในบัตร Speedy Cash เป็นเงินโอนเข้าบัญชี เป็นเงินโอนเข้าบัญชี จำนวนเงิน 30,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติบัตร และเลือกรายการแบ่งชำระรายเดือนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

พิเศษ! รับสิทธิ์ลุ้น 2 รางวัลใหญ่

 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 1 : รับสูงสุด 3 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์,ไมล์สะสม ROP Miles, ทองคำ รวม 512 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท (Welcome Program)
  • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ผ่านทุกช่องทางพร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสดผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
  • รับเพิ่ม 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ผ่านทุกช่องทาง และสมัครใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วน (UCT) ในขั้นตอนการสมัครบัตร พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสดผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 2 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ไต้หวัน รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 960,000 บาท (สมัครรับ e-Statement Campaign) เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสดผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566″
สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อเงินสด

เงื่อนไขโปรโมชันสมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติในระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566

รับกระเป๋าล้อลาก Dazzled Space Luggage ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,590 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN (ยกเว้น CardX SPEEDY LOAN Top-up และ CardX SPEEDY LOAN Balance Transfer) พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการสินเชื่อบุคคลผ่าน E-mail (E-Statement) และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

พิเศษ! รับสิทธิ์ลุ้น 2 รางวัลใหญ่

 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 1 : รับสูงสุด 1 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์,ไมล์สะสม ROP Miles, ทองคำ รวม 512 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท (Welcome Program) เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 2 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นแพคเกจทัวร์ไต้หวัน รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 960,000 บาท (สมัครรับ e-Statement Campaign) เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
สินเชื่อบ้าน

Promotion สินเชื่อบ้าน และ My Home My Cash
รับฟรี กระบอกน้ำร้อนเย็น มูลค่า 490 บาท เพียงท่านสมัครและยื่นเอกสารครบในงาน Money Expo (สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อบ้านใหม่, บ้านมือสอง สินเชื่อรับสร้างบ้านและ My Home My Cash) รับกระบอกน้ำร้อนเย็น มูลค่า 490 บาท สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์เท่านั้น

พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง และสินเชื่อรับสร้างบ้าน
สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash)

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถคือเงิน
HL: ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี*
SUB HL: ผ่อนอยู่…ก็ขอสินเชื่อได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายไฟแนนซ์*
*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รับฟรี กระเป๋าสะพายคาดอก Auto Loan 390 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash หรือสินเชื่อรถคือเงิน รีไฟแนนซ์ My Car My Cash Refinance และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน 2023 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 10 ก.ย. 66 สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น (จำกัด 50 ท่านแรกต่อวัน)

สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์
HL: กู้ง่าย ได้ไว ผ่อนสบาย
SUB HL: รู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ*
*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รับฟรี กระเป๋าสะพายคาดอก Auto Loan 390 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ New Car หรือสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว Used Car และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน 2023 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 10 ก.ย. 66 สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น (จำกัด 50 ท่านแรกต่อวัน)

สินเชี่อธุรกิจ SSME

สินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด
HL: พิเศษ! ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.99%* จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ระยะเวลา 3 เดือน
SUB HL:

 • สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปี
 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-722-2222
  *เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

พิเศษ! รับร่มแคปซูล 1 คัน มูลค่า 300 บาท เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน 2023 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 10 ก.ย. 66 สงวนสิทธิ๋ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น (จำกัดจำนวน 50 ท่านแรกต่อวัน)

ประกัน

โปรโมชันระหว่าง 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566

 • ต่อที่ 1 : เลือกรับเงินคืนหรือบัตรกำนัล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก*
 • ต่อที่ 2 : รับสิทธิสมัครบัตร SCB First / SCB Prime นาน 3 ปี** เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงินฝาก

เปิดบัญชีง่าย ฝากถอนออนไลน์ ได้ดอกเบี้ยสูง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่จาก SCB ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท
เปิดบัญชีวันนี้ที่ SCB ทุกสาขาหรือแอป SCB EASY

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ เลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า จะเลือกฝากแบบไหนก็รับดอกเบี้ยสูง

รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
เป็นบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก
บัญชีฝากประจำพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.00%* ต่อปี
บัญชีฝากประจำพิเศษ 15 เดือน นับดอกเบี้ยสูง 2.10%* ต่อปี

เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

*อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด

หมายเหตุ :

 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง